Уведомление за събиране на оферти чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП за осигуряване на техническо оборудване