Уведомление за събиране на оферти, чрез прилагане на принципа на пазарни консултации

Документи
Техническа спецификация Водопроводи Кюлевча - главен клон 1 2016-09-19 10:58:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация Водопроводи Кюлевча - главен клон 2 2016-09-19 10:57:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация Водопроводи Могила - клон 4 2016-09-19 10:56:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация Водопроводи Плиска - ул. Гео Милев 2016-09-19 10:55:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация Водопроводи Плиска - ул. Малчика - долен участък 2016-09-19 10:54:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация Водопроводи Плиска - ул. Малчика - горен участък 2016-09-19 10:53:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация Водопроводи Плиска Симеон II - 1 участък 2016-09-19 10:52:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация Водопроводи Върбяне - клон 2 2016-09-19 10:50:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация Водопроводи Златна нива - главен клон 2 2016-09-19 10:48:00 Изтеглете файл
Уведомление за събиране на оферти чрез прилагане на принципа за пазарни консултации 2016-09-19 10:43:00 Изтеглете файл