УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА за обект: "Реконструкция, ремонт и оборудване на общинска образователна инфраструктура на територията на община Каспичан – ОУ „Пенчо Славейков“ в с. Марково

Документи
КСС към Техническа спецификация 2017-03-28 11:12:09 Изтеглете файл
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА за обект: "Реконструкция, ремонт и оборудване на общинска образователна инфраструктура на територията на община Каспичан – ОУ „Пенчо Славейков“ в с. Марково 2017-03-23 16:45:18 Изтеглете файл
Уведомление 2017-03-23 16:43:33 Изтеглете файл