Процедури по ЗОП (след 15.04.2016 г.)

Открити процедури

06.12.2016 14:01:00

Извършване на СМР за ремонт на общински пътища и улична мрежа от територията на Община Каспичан

22.07.2016 14:52:00

Извършване на СМР за ремонт на общински пътища и улична мрежа от територията на Община Каспичан