Доставка на автомобилни горива за нуждите на община Каспичан

Тук трябва да въведете текста на Вашето договаряне без предварително обявление. 

Документи
Обявление за възложена поръчка 2019-05-13 16:10:18 Изтеглете файл
Договор със стоковата борса 2019-04-24 14:15:06 Изтеглете файл
Договор за борсово посредничество 2019-04-09 16:30:00 Изтеглете файл
Решение за откриване на процедура 2019-04-09 16:18:35 Изтеглете файл