Октомври 2022
ПоВтСрЧвПтСъНе
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

Съобщение за прекратяване

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП, с предмет „Извършване на СМР за ремонт на общински пътища и улична мрежа от територията на община Каспичан“

 

На основание чл. 193 от Закона за обществените поръчки и във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал.3, с предмет „Извършване на СМР за ремонт на общински пътища и улична мрежа от територията на община Каспичан“.

 

Установени са съществени грешки в техническата спецификация на обществената поръчка, а именно в Подобект 3 и Подобект 4 има дублиране на дейности и количества,  което води до създаване на неясноти за участниците и съставлява пречка за тяхното участие в обявената от нас процедура. Прекратяването се налага, тъй като възникналите грешки не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

МИЛЕНА НЕДЕВА