“Доставка на хранителни продукти за нуждите на структурите на община Каспичан" - 2020г.

Тук Ви препоръчваме да повторите пълното заглавие на Вашето публично състезание. Отделно в това поле можете да опишете и допълнителна инфорамция за публчиното състезание, ако такава е необходима.

Обявление

07.04.2020 16:19:24