Пряко договаряне „Аварийни ремонтно – възстановителни дейности по ул.„Александър Стамболийски“ от км 0+000 до км 0+357 в с. Косово, общ. Каспичан“

Тук Ви препоръчваме да повторите пълното заглавие на Вашето публично състезание. Отделно в това поле можете да опишете и допълнителна инфорамция за публчиното състезание, ако такава е необходима.

Договор

04.03.2020 15:25:47