„Извършване на основен и текущ ремонт на общински пътища и улици на територията на община Каспичан“

Тук Ви препоръчваме да повторите пълното заглавие на Вашето публично състезание. Отделно в това поле можете да опишете и допълнителна инфорамция за публчиното състезание, ако такава е необходима.

Обявление

13.06.2018 14:11:00

Протоколи

19.07.2018 16:06:54

Договори

10.09.2018 14:57:00