„Почистване на крайпътни участъци по общинските пътища на територията на община Каспичан през 2020 г.”

Тук Ви препоръчваме да повторите пълното заглавие на Вашето публично състезание. Отделно в това поле можете да опишете и допълнителна инфорамция за публчиното състезание, ако такава е необходима.

Обявление

12.06.2020 16:24:38