„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА, СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН“ по обособени позиции

Обявление

23.08.2019 16:13:41