„Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици на територията на община Каспичан през 2019 г.” по две обособени позиции

Тук Ви препоръчваме да повторите пълното заглавие на Вашето публично състезание. Отделно в това поле можете да опишете и допълнителна инфорамция за публчиното състезание, ако такава е необходима.

Обявление

22.11.2018 15:44:41

Протокол

17.12.2018 11:08:17

Договор

28.12.2018 15:12:37