„Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици на територията на община Каспичан през 2020 г.” по три обособени позиции

Тук Ви препоръчваме да повторите пълното заглавие на Вашето публично състезание. Отделно в това поле можете да опишете и допълнителна инфорамция за публчиното състезание, ако такава е необходима.

Обявление

17.12.2019 14:24:26

Договор

04.03.2020 15:20:50