Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСП, ДЦВХУ - с. Кюлевча и детските градини в община Каспичан за 2019 г.

Тук Ви препоръчваме да повторите пълното заглавие на Вашето публично състезание. Отделно в това поле можете да опишете и допълнителна инфорамция за публчиното състезание, ако такава е необходима.

Обявление

09.04.2019 16:28:02

Договори

13.06.2019 15:59:16