Избор на изпълнител по Инженеринг (проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР) за обект Възстановително - ремонтни дейности за укрепване брега на дере , скат до улица Панайот Волов, с.Кюлевча

Тук Ви препоръчваме да повторите пълното заглавие на Вашето публично състезание. Отделно в това поле можете да опишете и допълнителна инфорамция за публчиното състезание, ако такава е необходима.

Обявление

21.08.2018 16:42:43

Протоколи

29.10.2018 10:48:14