Избор на изпълнител по Инженеринг (проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР) за обект „Възстановително - ремонтни дейности за укрепване брега на дере , скат до улица Панайот Волов, с.Кюлевча

Тук Ви препоръчваме да повторите пълното заглавие на Вашето публично състезание. Отделно в това поле можете да опишете и допълнителна инфорамция за публчиното състезание, ако такава е необходима.

Обявление

12.12.2018 15:43:05

Договор

11.07.2019 15:42:53