Пряко договаряне за „ Oсновен и текущ ремонт на общински пътища и улици на територията на община Каспичан“ по обособени позиции

Тук Ви препоръчваме да повторите пълното заглавие на Вашето публично състезание. Отделно в това поле можете да опишете и допълнителна инфорамция за публчиното състезание, ако такава е необходима.