Протоколи и доклади на комисиите

Заглавие Дата Файл
Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 60а от ППЗОП 2020-09-02 16:54:21 Изтеглете файл
Протокол № 3 2020-09-02 16:53:59 Изтеглете файл
Протокол № 2 2020-09-02 16:53:34 Изтеглете файл
Протокол № 1 2020-07-30 14:18:30 Изтеглете файл