Покана по чл. 82, ал. 2 от ЗОП

Заглавие Дата Файл
Обявление приключен договор 2021-01-22 11:20:51 Изтеглете файл
Обявление възложена поръчка 2020-12-09 15:52:59 Изтеглете файл
Договор за изпълнение на СМР 2020-12-09 14:27:07 Изтеглете файл
Решение 2020-11-11 14:33:34 Изтеглете файл
Протокол 2020-11-11 14:30:42 Изтеглете файл
Приложения към Покана по чл. 82, ал. 2 от ЗОП 2020-11-04 14:28:34 Изтеглете файл
Покана по чл. 82, ал. 2 от ЗОП 2020-11-04 14:26:41 Изтеглете файл