Покани по чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Заглавие Дата Файл
Покана до АРЕТЕ СТРОЙ ЕООД 2019-12-05 16:51:01 Изтеглете файл
Покана до КЕРАМИЙ ТЕХНО СЕРВИЗ ООД 2019-12-05 16:50:25 Изтеглете файл
Покана до ТЕХНОСТРОЙ - Г ЕООД 2019-12-05 16:48:36 Изтеглете файл