Вътрешни правила

Документи
Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Каспичан, утвърдени със Заповед №РД-25-719/16.11.2022г. 2022-11-16 14:49:47 Изтеглете файл
Вътрешни правила, влизащи в сила от 18.11.2020 г. 2020-11-25 14:44:52 Изтеглете файл
Вътрешни правила 2020-05-21 16:43:31 Изтеглете файл